Benefiční Zahradní slavnost organizace Stéblo, která provozuje chráněné bydlení, denní stacionář a terapeutické dílny.